سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغات در اینستاگرام
عمل کننده بی بصیرت، مانند رونده دربیراهه است . هر چه تندتر رود از مقصد دورتر شود [امام صادق علیه السلام]