سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
آن که چیزى را جوید ، بدان یا به برخى از آن رسد . [نهج البلاغه]