سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
دانش را بجویید که آن رشته میان شما و خداوند است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]